Sign up Login
1 min read

Loopfront ny medlem i 100gruppen

Featured Image

Loopfront är sen i mars ny medlem i 100gruppen. Genom medlemskapet vill vi bidra med kunskap och, erfarenhet från utveckling och tillämpning av ett kraftfullt molnbaserat verktyg som stöd för att nå målet på 100% cirkulära och hållbara interiörer.

100gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla typer av aktörer representerade och genom samverkan samt med insikt om hela branschens förutsättningar och krav är målet att uppnå 100% cirkulär, hållbar interiör.

Vi är medlemmar i 100gruppen för att samverkan genom nätverk är en nyckel i omställningen mot mer cirkulära affärsmodeller och ökat återbruk. Vi blir helt enkelt bättre tillsammans, säger Anna Forsberg, VD på Loopfront.

 

Cirkulär, hållbar interiör skapar värde för samhället och den enskilda användaren. Genom att ha kontroll på produkten, dess livscykel, innehåll och miljöpåverkan får man en giftfri inomhusmiljö som är mer kvalitativ och estetiskt hållbar.

Vi kan bidra med vår erfarenhet från bygget av en digital plattform som underlättar processen att lyckas med återbruk av möbler, interiör och byggmaterial i kommuner och hos fastighetsägare i både Sverige, Norge och Tyskland.

 

100gruppens arbete skapar även förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya affärsmodeller, både inom enskilda företag och mellan aktörer i branschen. Något som Loopfront har god erfarenhet av från kundprojekt i till exempel Norge. 100gruppen sätter även press på producenter och bidrar samtidigt till att avfallsmängderna minskar.

Jag förväntar mig ett utbyte av erfarenheter, att dela kunskap i olika forum och utöka vårt kontaktnät med aktörer som också brinner för att öka återbruket, avslutar Anna Forsberg.

 

Läs mer om 100gruppen >