Sign up Login
3 min read

Tekniska Högskolan kartlade flera tusen möbler och material för återbruk

Featured Image

2012 publicerade universitetstidningen en artikel där både studenter och ledning uppmärksammades på att användbara möbler samlades på hög för att sedan gå till återvinning istället för att användas. Det blev startskottet för att hitta användbara lösningar som leder till återbruk. En av åtgärderna var att börja använda Loopfronts plattform både som del av utbildningen inom arkitektur och som internt verktyg samt marknadsplats.

Återbruk av möbler skapar kreativitet, sparar pengar och ger större frihet i studentprojekt.

Elisabeth Freundorfer, arkitektstudent, berättar om utmaningar och lösningar för en mer cirkulär ekonomi i universitetsmiljö. Hur man som student kan få större frihet i kreativa lösningar när man återanvänder möbler och material istället för att budgetera för att köpa nytt.

registering ntnuBildtext: Elisabeth Freundorfer och Vilde Vår Høydahl registrerer material som finns på NTNU. Foto: Irhana Šehović.

Det första och viktigaste steget i processen att återbruka material och möbler är att veta vad som finns och vad som går att återanvända. Hur gör du det?

När du använder Loopfront-appen är det ganska enkelt och intuitivt hur du registrerar möbler för återanvändning. Efter att ha loggat in och registrerat en plats (till exempel en av campusbyggnaderna) lägger man till olika produkter till platsen. Det kan vara både möbler, interiör och byggmaterial. Man fyller i ett formulär med olika frågor som rör produktens egenskaper. Frågorna i formuläret vägleder genom registreringsprocessen.

Hur lång tid tar det att registrera alla produkter i en campusbyggnad?

Naturligtvis tar det tid eftersom det finns många produkter som kan återanvändas. Men om man ser till mängden går kartläggningen förvånansvärt snabb. Speciellt efter att ha lagt grunden för de olika saker som finns i byggnaden. Om du till exempel har olika typer av dörrar så kan du registrera en för att sen duplicera den, ändra egenskaper och spara den som en ny typ av dörr (version 1, funktionen kommer innan sommaren i version 2). På det sättet lyckades vi registrera cirka 3 000 produkter på bara 50 arbetstimmar.

 

NTNU ombruk-1

Snabb registrering av olika saker då det går att duplicera varje upplagd produkt.

Har du märkt någon effekt av kartläggningen?

Stora förändringar tar tid, och jag började arbeta med plattformen bara några månader innan campus stängde på grund av covid. Men under den här perioden fick jag i uppdrag att rita om några rum på NTNU tillsammans med en annan student. Det var till stor hjälpte att ha en översikt över återanvändbart material utan att behöva stämma av om det fanns budget för inköp. I vårt fall var återanvändning något som uppmuntrade oss till att vara mer kreativa när det gällde att designa om och renovera gamla möbler samt att ge dem en unik stil som passade med den nya platsen.

Varför tror du att många organisationer, som skolor och universitet, inte har övervägt återanvändning som ett alternativ förrän nu?

Jag tror att det i första hand behövs någon som ser möjligheterna som ligger i återbruk, och driver frågan. Det hänger ihop med att återanvändning av befintligt material istället för att köpa nytt, kräver nya processer: Begagnade föremål i gott skick behöver förvaras någonstans, och det behöver finnas en enkel överblick över vad som finns tillgängligt.

Men i förlängningen kommer återbruk att spara resurser, inte bara i form av klimatavtryck utan även i pengar för organisationen, när produkter kan återanvändas istället för att köpa nytt.

Personligen tycker jag att Loopfronts plattform var till stor hjälp för våra uppgifter. Den underlättade registreringen av tillgängligt material och ger en överblick över vad som finns att använda och var det förvaras, i realtid.

 

Fakta

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) är Norges största universitet med över 8 000 anställda och 40 000 studenter. Forskningsuniversitetet har sitt huvudcampus i Trondheim och mindre campus i Gjøvik och Ålesund

Läs mer om Norwegian University of Science and Technology >

 

 

Vill du veta mer om hur du kommer igång med kartläggning och återbruk av möbler?

Kontakta oss så berättar vi mer och visar hur vårt verktyg stödjer dig i den cirkulära processen för möbler.