Sign up Login
4 min read

Bærum Kommune oppnår 80% ombruk i flytteprosjekt

Featured Image

Offentlig sektor i Norge kaster ca 7000 tonn brukbare kontormøbler hvert år med en verdi på over 100 millioner kroner. Fremtiden i våre hender peker på at en av hovedgrunnene til at det kastes så mange kontormøbler, er i forbindelse med at offentlige virksomheter omstrukturerer eller flytter lokaler. 

Stadig flere organisasjoner tar grep for å redusere sløsing i sine flytteprosesser. En av de er Bærum Kommune som har gjennomført et ambisiøst ombruksprosjekt hvor de har oppnådd hele 80% ombruk.

Vi har intervjuet Christina Lage Dahl - fra SIGNAL som har vært prosjektleder for Bærum Kommunes samlokalisering.

 

Christina lage dahl signalChristina Lage Dahl - Prosjektleder, SIGNAL (bilde: privat)

Fortell om ombruksprosjektet til Bærum Kommune.

Kommunegården med sine nå 37.200m2 har blitt totalrehabilitert som et BREEAM Outstanding prosjekt, og tilrettelagt for samlokalisering av 43 tjenester fra 6 lokasjoner med til sammen 1350 ansatte. Prosjektet er Norges hittil største ombruksprosjekt på møbler.


Hvilken rolle har du hatt i Bærum Kommune sitt flytteprosjekt?

SIGNAL hadde en stor rolle i prosjektet som arbeidsplassrådgivere og prosjekterende interiørarkitekter. Vi bistod fra tidlig planleggingsfase til ferdigstillelse og innflytting, og fikk dermed tatt del i alle faser av prosjektet – fra formulering av mål- og suksesskriterier til detaljert design til flytteprosess.

I tillegg til å detaljere interiøret i Kommunegården, utformet vi også løsninger til Bærum Kommunes midlertidige lokaler i Rådhuset og Eyvind Lyches vei 10.

Undertegnede var ansvarlig prosjektleder for komplett flytteprosess av 1350 ansatte, anskaffelser med evaluering, omfattende kartlegging og vurdering av Kommunens eksisterende møbler for ombruk og redesign samt kvalitetssikring av leveranser av inventar fra start og frem til innflytting.

Hvordan har dere gått fram i prosessen? Hadde dere noen mål i begynnelsen, og hvordan har dere løst det underveis?
Bærum Kommune hadde allerede fra start klare mål om at det skulle være en høy ombruksgrad på møbler til den nye Kommunegården. Som resultat av dette målet endte vi med:

  • en ombruksgrad på hele 80% som tilsvarer 6400 møbler.
  • av 8000 møbler er 5200 møbler ombruk.
  • 1200 møbler er kjøpt brukt.
  • resterende ble kjøpt nytt med krav om miljøsertifiseringer.

Omfanget av møbler som var tilgjengelig i Kommunen på 6 lokasjoner gjorde prosessen ifm. med planlegging og flytting ekstra kompleks. Vi forsto tidlig at vi måtte ha et kartleggingsverktøy som kunne romme all viktig informasjon om type møbler, omfang, tilstand, ombrukbarhet, plassering mm. 6400 eksisterende møbler ble kartlagt, registret og QR merket i Loopfront.

Bruk av Loopfront sin digitale plattform muliggjorde at vi kunne gjennomføre prosjektet på en bærekraftig og effektiv måte med 100% kontroll fra start til slutt og var avgjørende for en vellykket flytteprosess. - Christina Lage Dahl - Prosjektleder, SIGNAL 

Slide 14-1
(Bilde: Bærum Kommune, Signal, ISS A/S)

Dere har oppnådd 80% ombruk i prosjektet, vil du si litt om resultatet og hva dere har gjort med dataen i etterkant av flyttingen?


Med Loopfront har det vært mulig å estimere redusert CO2 utslipp og møbelbudsjett, samt mindre bruk av emballasje. SIGNAL bruker prosjektet i Bærum Kommune som eksempel til våre kunder når vi anbefaler dem å ombruke og gjenbruke i sine prosjekter, for vi er også stolte av hvordan vi har fått et helhetlig og opplevd nytt utrykk med høy grad av brukte møbler. Vi har også brukt dette prosjektet som en referanse når vi snakker om hva som er mulig om man har høye ambisjoner om ombruk og prioriterer å bruke ressurser på ombruk i fagforum.
 
Har du noen tips til hvordan man kan lykkes med ombruk ifm. flytting?
Det er viktig å skaffe seg god oversikt tidlig i prosjektet, hva man har tilgjengelig for ombruk slik at man har god tid til å planlegge gode anskaffelser av bruktmøbler og minst mulig kjøp av nye møbler.

Det er viktig å ha dyktige samarbeidspartnere, rådgivere og designere med relevant kompetanse ifm. vurdering av egnethet, se mulighetene og sette sammen et konsept av mange ulike møbler i ulike stilarter og farger samt minimere bruken av redesign.

Det var avgjørende for Kommunegårds prosjektet at kunden hadde klare mål og prioriteringer for bærekraft og ombruk der det er mulig, samt funksjon foran estetikk.


Planlegger din virksomhet å flytte lokaler? Vi vil gjerne hjelpe dere med å nå deres sirkulære mål!

Bestill møte med rådgiver