Sign up Login
4 min read

KA13, ombruk i praksis

Featured Image

23. April ble World Green Building Council’s ThinkTank webinar om sirkulær-økonomi holdt som et livestreamet seminar. Blant presentørene i webinaret var Trond Simonsen fra Entra ASA som for øyeblikket arbeider med et ambisiøst pilotprosjekt hvor de renoverer Kristian Augusts Gate 13 i Oslo (KA 13) ved hjelp av en stor andel ombrukte materialer. 

I tillegg til foredrag om EUs nye Circular Economy Action plan, ble KA13 presentert som et konkret eksempel på at at det finnes et bærekraftig alternativ til riving og bygging med nye materialer.

Trond Simonsen, som er Head of environment hos Entra ASA, forteller at de ønsker å være et forbilde i miljøvennlige løsninger, og at de har et sosialt ansvar om å ta grep i bygg-og eiendomsbransjen innvirkning på miljøet. For å kunne oppnå målet om mer enn 50% ombrukte materialer, måtte alle involverte parter tenke utradisjonelt og finne løsninger for de tilgjengelige ressursene.

Dette innebærer både arkitektene, byggingeniørene og entreprenører, samt leietakerne av bygget, som ønsket et unikt konsept, og hadde mulighet til å være aktive deltakere i designprosessen.

 

Loopfront Blog 1200x900 (1)Kristian Augusts gate 13, Norges første fullskala ombruksbygg. Foto: Entra

 

I tillegg til lokalt ombruk av allerede eksisterende elementer i bygget, ble det tatt i bruk en rekke eksterne byggevarer og materialer. På FutureBuilts digital byggeplass-befaring i KA13 den 14.mai 2020 ble det presentert en rekke løsninger de hadde gjort i bygget.

Håvar Haugen Espelid, som er prosjektleder i Entra, forteller at alt av ombrukt stål og betong har blitt analysert og dokumentert av SINTEF, og at de ellers har benyttet seg av rådgivere som har beregnet kapasiteter og kontrollert bygnings-elementene opp mot tekniske forskrifter. Blant annet ble det tatt i bruk hulldekke fra regjeringskvartalet over plan 5 til 8. Disse ble testet og dokumentert for tekniske egenskaper og fravær av miljøgifter etter dagens krav.

Det har blitt satt opp en teglvegg bestående av teglstein fra opptil flere bygg som er revet. Materialet har blitt testet av SINTEF for å finne relevante tekniske egenskaper som oppfyller dagens TEK-krav. Siden veggen står inntil nabobygget, og ikke er en utvendig fasade, var det ikke nødvendig å teste de termiske egenskapene til materialet, selv om teglsteinene var av såpass høy kvalitet at de antageligvis ville ha tilfredsstilt kravene.

 

Ka13 hulldekke vindu

KA13murFoto: FutureBuilt

 

Det ble også montert ombrukte vinduer over fire etasjer, som var skaffet fra Kværnerbyen av Resirqel. Vinduene var av god kvalitet, men hadde ikke U-verdi som tilfredsstiller dagens standard, da de slipper inn litt for mye varme. Vinduene kunne derfor ikke brukes i alle etasjene, men ble tatt i bruk over fire plan, hvor denne egenskapen ikke hadde innvirkning på kvaliteten i rommene.

Samtidig som bruksområdet til materialene må tilpasses de dokumenterte egenskapene, må også designet av bygget tilpasses de tilgjengelige materialene. Det gjelds derfor å kunne tenke utenfor boksen og finne nye løsninger underveis i prosessen. Blant annet lyd-isolasjon mellom etasjene har blitt løst ved å ta i bruk store mengder av gamle himlingsplater som ikke kan resirkuleres og ellers hadde gått rett til deponi. Når man ombruker ulike elementer fra mange forskjellige bygg, vil man kunne få et særegent preg på uttrykket. Dette ser man blant annet på det opprinnelige 50-talls interiøret i bygget, og sammensetningen av fliser i ulike farger og fasonger i våtrommene.

Siden prosjektet er Norges første fullskala ombruks-prosjekt, er dette en læringsprosess for både prosjektutviklere og alle de andre aktørene som er involvert. KA13 er pågående prosjekt, og det vil til slutt utarbeides en rapport som blant annet inneholder materialbruk, karbonavtrykk og økonomiske kostnader.

Både de tidsmessige- og økonomiske kostnadene som følger med et slikt pilotprosjekt brukes for å lage rutiner og erfaringer som Entra vil kunne dele med resten av bransjen i etterkant. KA13 er et eksempel på at ombruk er mulig i praksis, og baner vei for at byggebransjen skal kunne finne mest mulig kostnadseffektive løsninger for framtidige ombruksprosjekter.

Vi har benyttet oss av SINTEF når vi har måtte fremskaffe dokumentasjon på kvaliteter av f.eks. stål og betong, dokumentasjon som ikke er mulig å fremskaffe på andre måter enn grundige analyser. Ellers har vi benyttet oss av rådgivere som har beregnet kapasiteter og kontrollert bygnings-elementene opp mot tekniske forskrifter. -Håvar Haugen Espelid (Prosjektleder | Entra ASA)

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver