Sign up Login

Nyheter og hendelser om sirkulær økonomi og gjenbruk

Her finner du nyheter, pressemeldinger, blogginnlegg og suksesshistorier fra våre kunder og samarbeidspartnere. Bruk filteret hvis du vil se bestemte type innlegg.

Posts about

NYHETER (3)

Sirkulærøkonomi i Skandinavia

Vi skal redde kloden. Innen 10 år skal klimaendringene være stoppet. Vi skal bo i robuste,...

GreenStock endrer navn til Loopfront

Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling om å være en global leverandør innen...

KA13, ombruk i praksis

23. April ble World Green Building Council’s ThinkTank webinar om sirkulær-økonomi holdt som et...

DiBK: Regelverket er likt for nye og brukte byggevarer

I April intervjuet vi Matias Apelseth fra Kluge Advokatfirma om juridiske spørsmål rundt ombruk av...

How Loopfront secured 12 million NOK for their circular reuse platform

The funding of Loopfront will secure an acceleration of building material re-use, eliminating waste...

Alle har lov til å selge brukte byggevarer

Pilotprosjektet Kristian August Gate 13 (KA13) er et ambisiøst ombruksprosjekt hvor Entra...

70 % av byggeavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020

EUs avfallsdirektiv besluttet i 2008 en målsetting om at minst 70% av ikke-farlig byggavfall skal...