Sign up Login
3 min read

Juridisk veiledning for ombruk

Featured Image

Sirkulær økonomi er på agendaen til alle i bygg og eiendomsbransjen. Likevel er andelen byggavfall til materialgjenvinning på sitt laveste nivå. I følge SSB har andelen av byggavfall som ble deponert de siste årene økt med 10% fra 2016 til 2018. Hvor riving av bygg sto for 40% av de totale avfallsmengdene.


Selv om noen enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner gjennomfører ombruks-prosjekter på eget initiativ, er likevel usikkerhet rundt juridisk lovgivning et hinder for mange. I utgangspunktet er ombruk enkelt og lønnsomt om man planlegger på forhånd og tilrettelegger for muligheten ved å ha noen enkle rettesnorer å følge.

Juridiska vägl återbruk forside

Göteborg Kommune publiserte i 2018 en Juridisk veiledning om ombruk: «Återanvänd i Göteborgs stad» utviklet av Kretslopp och vatten med støtte fra jurister på stadsledningskontoret og forvaltningen Inköp och upphandling. Utredningen omhandler både ombruk av alt i fra utstyr og inventar til møbler og byggematerialer. Veiledningen forklarer reglement for donasjon, kjøp/salg, reparasjon og re-designing internt og eksternt i kommunen.

Et av konseptene forklart i utredningen er blant annet «Avfalls-trappen» som er en del av Sverige og EUs lovgivning. Dette er en modell som illustrerer ulike nivåer av klimabesparelse ved avfallshåndtering. Nederst i trappen er deponering, deretter energi-utvinning, material-gjenvinning, ombruk og til slutt forebygging.

Avfallstrappen

Illustrasjon: Kilde

Selv om mange norske bedrifter og institusjoner har ambisjon om bærekraftig utvikling, er det likevel mange som tar den tilsynelatende “enkleste utveien” ved å bruke og kaste. Det kan være lett å glemme at man er i besittelse av store ressurser i form av allerede eksisterende materialer og inventar.

Per dags dato har vi ikke noe tilsvarende statlig utredning i Norge. Siden det samme EØS-regelverket som gjelder for ombruk i Sverige, også gjelder for Norge, kan Göteborgs veiledning brukes som utredning for offentlige norske organisasjoner, slik som kommuner. Ved å opplyse om mulighetene ved å ombruke, vil man kunne forenkle den sirkulære prosessen betydelig. Det er på tide at vi får ombruk inn på dagsordenen da dette åpner for store besparelser både i økonomi, byggavfall og CO2, noe som kommer alle til gode.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver