Sign up Login
3 min read

GreenStock endrer navn til Loopfront

Featured Image

Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling om å være en global leverandør innen sirkulær teknologi, og styrker med dette satsningen i det internasjonale markedet.

Verden er i endring, og med den nye merkevaren ønsker selskapet å vise sin forpliktelse til kundene, samtidig som det viser at vi er et selskap som vil bane nye veier mot sirkulær økonomi.

 

michael

Daglig leder Michael Curtis forteller følgende om navnebyttet:

Hvorfor navnebytte?

–GreenStock ble etablert med ambisjon om å redusere CO2- utslipp og avfall i den Europeiske byggebransjen. Nå ønsker vi et navn som er unik på den internasjonale arenaen, og som lett kan assosieres med sirkulær økonomi. 

Hva betyr navnet Loopfront?

–Vi valgte navnet Loopfront fordi vi vil være i front ikke bare i Norge, men også i resten av Europa når det kommer til sirkulærøkonomiske prosesser i bygg og eiendomsbransjen. Ombruk eller resirkulering forlenger levetiden til materialressurser, og gjør at de havner i en “loop”. En stor andel av brukte materialer kan få et nytt liv i stedet for å kastes.

Hva skjer fremover?

–Loopfront vil lansere en rekke nye muligheter og automatiserte funksjoner allerede i løpet av første kvartal i 2021. Plattformen utvikles for å gjøre den sirkulære prosessen enda mer effektiv, enkel og lønnsom!

Ombruk gjort enkelt

–Plattformen er utviklet for å bidra til at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller sekundære råvarer for produksjon av nye materialer. Plattformen skal forenkle og sikre samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg.

Vår suksess handler ikke bare om våre produkter og tjenester. Den handler også om menneskene. Sammen med våre kunder, skaper vi fremtidens sirkulære løsninger og hjelper dem å nå sine bærekraftsmål, samtidig som vi bygger et sterkere Loopfront. Selskapet har kontorer i Oslo og Trondheim og er i ferd med å etablere seg i Sverige. Vi søker etter dyktige miljøledere både i Norge og i Sverige.

 

Har du noen spørsmål om Loopfront, eller ønsker å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver