Sign up Login
6 min read

DFØ: Nye krav og kriterier til sirkulære anskaffelser av møbler

Featured Image

Hvert år går over 10 millioner tonn møbler i EU til deponi eller brennes. Mange av disse møblene står offentlig sektor ansvarlig for, grunnet kortsiktige innkjøp- og anskaffelsesprosesser. I tillegg til de negative konsekvensene dette har for miljø og klima, har vi også sett at det ligger store økonomiske muligheter ved å ombruke inventar og innredning i store offentlige organisasjoner, slik som f.eks Asker kommune.

I slutten av 2020 lanserte DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ny veiledning og kriteriesett for sirkulære møbelanskaffelser. Dette initiativet skal kunne bidra til å navigere overgangen til en sirkulær økonomi i det offentlige. Vi har snakket med Christian Tangene som er Rådgiver for offentlig grønne anskaffelser i DFØ om hva dette innebærer. 

Christian Tangene (DFØ)-1Foto: Christian Tangen, Rådgiver for offentlig grønne anskaffelser i DFØ

 

Hva går de nye kravene og kriteriene til sirkulær anskaffelse av møbler i hovedsak ut på? 

–De nye kravene og kriteriene for sirkulære anskaffelser av møbler er et hjelpemiddel for offentlige virksomheter som ønsker å gjøre mer miljøvennlige innkjøp. I stedet for at hver innkjøpsavdeling må utvikle egne miljøkrav fra bunn, kan de ta utgangspunkt i våre forslag. Kravene kan sorteres basert på ambisjonsnivå og ønsket miljøfokus. Vi har:

  • 8 krav som sikrer lang levetid for møblene

  • 6 krav som sikrer lukkede kretsløp

  • 5 krav som sikrer rene kretsløp

  • 3 kriterier som premierer klima- og miljøvennlige produkter.

Kravene og kriteriene er utviklet i samarbeid med en ekspertgruppe bestående av innkjøpere og leverandører. Det er allikevel viktig at innkjøpsmiljøene selv har kontakt med markedet og vurderer hvilke krav som er relevant å stille i den enkelte anskaffelse. For eksempel vil det ved kjøp av møbler til barnehager og skoler være særskilt relevant å stille strenge krav til kjemikalieinnhold i møblene.

 

Hvordan har disse kravene og kriteriene blitt mottatt? 

–Vår opplevelse er at kravene og kriteriene blir veldig godt tatt imot. Det er allerede publisert flere konkurransegrunnlag der kravene blir brukt, senest fra Vestland Fylkeskommune. Offentlige innkjøpere synes det både er betryggende og tidsbesparende å kunne ta utgangspunktet i kriteriesettet, og flere kontakter oss direkte med oppfølgingsspørsmål. Leverandørene av møbler er også meget interessert i hva økt bruk av kriteriene vil bety for deres bedrift. De aller fleste vi snakker med ønsker faktisk at det blir stilt strengere miljøkrav fra det offentlige.

 

Slik dette fungerer i dag, har store distributører rammeavtaler og leverer nye møbler til organisasjonene. Med påvirkningskraft fra det offentlige, tror du at disse selskapene omstiller seg fra selgere til sirkulære møbelforvaltere? Med tjenester som redesign, reparering, kartlegging og generell forvaltning av inventar og innredning?

–Sirkulær møbelforvaltning er minst like viktig som anskaffelser av nye møbler med god miljøprestasjon. Derfor har vi i tillegg til våre krav og kriterier utviklet veiledning for hvordan man kan oppnå dette, akkurat med fokus på flere av tjenestene du nevner. Jeg tror at dialogen med markedet er sentral for omstillingen. Offentlige oppdragsgivere må vise at det er etterspørsel, men markedet må også vise at de klarer å levere. Her finnes det i dag en positiv selvforsterkende effekt etter hvert som fokuset på sirkulær økonomi øker. Hvis denne trenden fortsetter å vokse i samme tempo som de to siste årene lover det godt for fremtiden.

 

Asker kommune har inngått avtaler om leveranse av brukte møbler med blant annet Møbelmeglerne. Hvordan kan andre offentlige organisasjoner inngå tilsvarende avtaler?

–Vi jobber for øyeblikket med en mer utdypende veiledning knyttet til avtaler om leveranse av brukte møbler. Den er dessverre ikke ferdig enda, så det beste tipset jeg kan gi her er å ta kontakt med oss i DFØ direkte. Eventuelt går det an og se på avtalen til Asker eller eksempler fra Malmø og Gøteborg som også har utviklet liknende avtaler, der de i tillegg fokuserer på interiørrådgivning og oppgraderingstjenester.

Et annet tips vi peker på i vår veiledning er muligheten for å koble seg til andre offentlige virksomheter direkte. Kanskje finnes det overflødige møbler i andre virksomheter som din virksomhet kan benytte seg av?  

 

Første skritt i de nye retningslinjene er å få oversikt over alt organisasjonen eier fra før, fra våre kunder vet vi at Excel som blir brukt i dag, blir til en flaskehals i sirkulære prosesser. Hvilken rolle vil digitale plattformer som Loopfront spille for framtidig møbelforvaltning?

–Digitalisering er en helt sentral del av overgangen til en sirkulær økonomi. Slik regjeringens nye klimaplan slår fast vil mer og bedre informasjon om materialer og materialstrømmer være sentralt for å kunne skape lukkede kretsløp og best mulig ressursutnyttelse. Jeg er derfor helt sikker på at digitale plattformer vil ha en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi. For offentlige oppdragsgivere vil slike plattformer forhåpentligvis også gjøre det enklere å gjennomføre sirkulære tiltak og demonstrere gevinstene ved disse.

 

Digitalisering er en helt sentral del av overgangen til en sirkulær økonomi -Christian Tangene (DFØ)

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver